Medborgerlig Samling
Göteborgs Stad

Våra viktigaste frågor

Stoppa slöseriet

 • Prioritera kärnverksamheten
 • Begränsa övrig verksamhet
 • Minimera inkomstskatten
 • Redovisa gömda skatter

En skola för alla

 • Ge lärare makten i klassrummet
 • Språkkrav för alla pedagoger
 • Inför nivågruppering från ÅK7
 • Ingen bussning av elever

Lag och ordning

 • Agera tidigt mot unga kriminella
 • Kommunala ordningsvakter
 • Stötta avhopparverksamhet
 • Polisstationer i utsatta områden