Vår filosofi

Vi vill

  • Att kommunen ska agera tidigt mot unga kriminella
  • Anställa ett stort antal ordningsvakter
  • Stötta avhopparverksamhet
  • Bemanna polisstationer i varje utsatt område

Otryggheten har ökat i det svenska samhället. Allt fler människor känner oro för att vistas ute i vissa miljöer och vid vissa tidpunkter. Oron för att utsättas för brott har ökat markant de senaste decennierna. Privatpersoner såväl som företagare drabbas av brott eller begränsas i sina aktiviteter på grund av otrygghet. Även inom det offentliga drabbas anställda, exempelvis inom skola, social omsorg och vård. Medborgerlig Samling ser allvarligt på detta och prioriterar dessa frågor mycket högt.

MED Göteborg föreslår

Polis och rättsväsende har det övergripande ansvaret för trygghet och ordning i samhället. Deras resurser är dock begränsade och fler aktörer behöver aktiveras för att vända den negativa utvecklingen. Medborgerlig Samling jobbar för att fler aktörer ska kunna bidra till ett säkrare samhälle. Aktörer som ordningsvakter, väktare, frivilligorganisationer med flera bör kunna ges möjlighet att på ett enklare sätt än idag samverka med polisen för att kunna minska otryggheten. Vi ser även positivt på att kommunen kan anställa ordningsvakter och väktare.

För att minska risken för att utsättas för brott samt att minska känslan av otrygghet bör offentliga miljöer byggas om. Övervakningskameror och ökad belysning har en preventiv effekt på benägenheten att begå brott.

Allvarlig brottslighet i skolor måste tas på samma allvar som i övriga samhället. Att agera tidigt och kraftfullt kan förhindra framtida lidande för andra invånare. Ett sätt att visa på detta är att införa policy kring polisanmälan i kommunens skolor där alla allvarligare våldsbrott måste anmälas.

Göteborgs Stad bör verka för att förmå polisen att bemanna polisstationer i varje utsatt område samt säkra centrala platser och gator i områdena mot tjuvar, hälare, droghandlare och småbrottslingar. Staden måste också anställa ett stort antal ordningsvakter, även om huvudansvaret för brottsbekämpningen ligger på polis, domstolar och åklagare. Staden ska medverka till att avhopparverksamheten för tunga kriminella och religiösa extremister får alla resurser som behövs.

När gator och torg säkrats kan man följa upp med att slå ut de kriminella strukturerna. Då krävs ett nära och gott samarbete med polisen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogden, Skatteverket och andra statliga myndigheter. Här har staten huvudansvaret och staden medverkar.