Vår filosofi

Vi vill

  • Att medborgarnas liv, frihet och åsikter respekteras
  • Att skattefinansierad verksamhet ska vara så liten som möjligt och anpassad till kommunens lagstadgade kärnverksamhet
  • Reducera de kommunala partistöden till ett minimum

Ett starkt samhälle utgörs primärt av individer, företag och föreningar, inte av stat och kommun. Statens, regioners och kommuners inblandning i medborgarnas liv bör vara minimal. Individen ska värnas genom att det offentliga litar på och ger varje medborgare möjligheten att forma sitt eget liv med den frihet och ansvar det innebär. Staten, regioner och kommuner ska vara små och effektiva med fokus på sina kärnuppgifter. Exempel på kärnuppgifter är att leverera livsviktiga tjänster såsom infrastruktur, skola, vård och omsorg. Dessa kärnuppgifter skall skötas på ett professionellt och ansvarstagande sätt och tjänsterna skall hålla internationellt jämförbar hög standard. Medborgarnas skattemedel och politikernas tid skall fokuseras på livsviktiga och systembärande uppgifter.

Idag betalar Göteborgs Stad ut partistöd på totalt omkring 28 miljoner kronor årligen. Stödet fördelas till alla de partier som har ett mandat i kommunfullmäktige. Detta är skattepengar som redan etablerade partier får använda för sina konferenser och valkampanjer. Medborgerlig Samling anser att dessa stöd skall reduceras till en mycket lägre nivå som räcker för att täcka de administrativa kostnader som kan uppstå i partiet som en följd av dess förtroendeuppdrag.

MED Göteborg anser att kommunens uppdrag är att tjäna medborgarna, inte stå över dem. Kommunens utveckling drivs av dess invånare, inte av politiker. En sådan förändring i synsätt kommer att göra skillnad i vad kommunen anser vara viktigt att fokusera på och huruvida politiker med gott samvete kan bortse från medborgarnas viljor. Medborgerlig Samling kommer med denna inställning att verka för att få en bättre förankring gentemot kommunens invånare och för att ändra synen på vad kommunens roll är i relation till dess invånare.